Cennik usług dodatkowych i dopłat - EronTrans
Usługi dodatkowe Cena
Opłata za brak palety dla przesyłek wymagających spaletyzowania (za każdy nośnik) 55,00 zł (67,65 zł brutto)
Zmiana adresy dostawy w trakcie trwania usługi (po dniu nadania) 100,00% kwoty (100,00% kwoty brutto)
Ubezpieczenie 100% wartości przesyłki w cenie podstawowej
Ubezpieczenie dodatkowe Cargo wycena indywidualna
Dokumenty zwrotne 15,00 zł (18,45 zł brutto)
Dokument zwrotny w wersji elektronicznej 8,00 zł (9,84 zł brutto)
Zmiana adresy dostawy w trakcie trwania usługi (informacja przekazana w dni nadania do godziny 16) 15,00 zł (18,45 zł brutto)
Ponowna dostawa 45,00 zł (55,35 zł brutto)
Podanie błędnego wymiaru 40,00 zł (49,20 zł brutto)
Podanie błędnej wagi 40,00 zł (49,20 zł brutto)
Pusty podjazd 40,00 zł (49,20 zł brutto)
Magazynowanie – za każdy dzień 5,00 zł (6,15 zł brutto)
Zwrot do Nadawcy 100% ceny podstawowej