Cennik usług dodatkowych i dopłat - EronTrans
Usługi dodatkowe Cena
Opłata za brak palety dla przesyłek wymagających spaletyzowania (za każdy nośnik) 55,00 zł (67,65 zł brutto)
Zmiana adresy dostawy w trakcie trwania usługi (po dniu nadania) 100,00% kwoty (100,00% kwoty brutto)
Ubezpieczenie 100% wartości przesyłki w cenie podstawowej
Ubezpieczenie dodatkowe Cargo wycena indywidualna
Dokumenty zwrotne 15,00 zł (18,45 zł brutto)
Dokument zwrotny w wersji elektronicznej 8,00 zł (9,84 zł brutto)
Zmiana adresy dostawy w trakcie trwania usługi (informacja przekazana w dni nadania do godziny 16) 15,00 zł (18,45 zł brutto)
Ponowna dostawa 35,00% kwoty (35,00% kwoty brutto)
Podanie błędnego wymiaru 30,00% kwoty (30,00% kwoty brutto)
Podanie błędnej wagi 30,00% kwoty (30,00% kwoty brutto)
Pusty podjazd 35,00% kwoty (35,00% kwoty brutto)
Magazynowanie – za każdy dzień 5,00 zł (6,15 zł brutto)
Zwrot do Nadawcy 100% ceny podstawowej