Paczka niesortowalna


Paczka niesortowalna tzw. element niestandardowy to przesyłka przekraczająca określone wymiary, wagę lub kształt. Za element niestandardowy przewoźnicy naliczają dodatkową opłatę do przesyłki. Każda firma kuriera posiada własne wytyczne co zalicza się do elementu niestandardowego. Warunki definiujące przesyłki jako paczki niesortowalne podane są poniżej dla każdego z przewoźników osobno.

Mając na celu udaną i owocną współpracę chcielibyśmy przestrzec przed deklarowaniem nieprawdziwych wymiarów, wagi oraz kształtu przesyłek. FastPost.pl nie weryfikuje przesyłek lecz robi to każdy z przewoźników. Weryfikacja może nastąpić na każdym etapie realizacji transportu i zgodnie z regulaminem naszym oraz przewoźnika może zostać naliczona dodatkowa opłata bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Poniżej przedstawiamy opis paczek niesortowalnych

Za element niestandardowy w DHL uważa się: 

- Paczki, których: wymiary są większe niż 140 x 60 x 60 cm, długość maksymalna do 200cm, maksymalne wymiary:   obwód + najdłuższy bok = 300 cm                        

-  o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym (np. beczki, tuby, wiadra, wałek z tkaniną, opony);

- nieregularne kształty z wystającymi elementami;

- karton owinięty folią stretch

- zawiera substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.)

- przesyłki o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np: gumy, folia strech);

- zawierające luźne ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny;

- umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie (tzn. możliwe jest przesunięcie się zawartości i   związane z tym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu);

- oznakowane naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA NST”; których zawartość wymaga obsługi specjalnej ze względu na możliwość uszkodzenia innych przesyłek lub uniemożliwienie automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych.

Opłata naliczana jest także przy zwrocie do Nadawcy przesyłki z elementami niestandardowymi.

 

Za element niestandardowy w DPD uważa się: 

- Paczkę o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną, wiadro;

- Paczkę z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak np. guma, strech;

- Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska;

- Paczkę, której maksymalna długość przekracza 175 cm (nie może przekroczyć 250 cm), suma wszystkich boków nie może przekroczyć 300 cm;

- Paczkę składającą się z dwóch odrębnych części połączonych w jedną całość np. za pomocą folii strech, taśmy.

- karton owinięty folią stretch

- Paczki umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie (tzn. możliwe jest przesunięcie się zawartości i związane z tym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu).

Opłata naliczana jest także przy zwrocie do Nadawcy przesyłki z elementami niestandardowymi.

 

Za element niestandardowy w FEDEX uważa się: 

- maksymalna długość 200 cm, maksymalna suma boków = 300 cm

- paczki zawierające płyny lub takie z luźną zawartością, mogące ulec rozdarciu;

- z ostrymi bądź wystającymi elementami;

- ze znacznie przesuniętym środkiem ciężkości lub łatwo przewracające się;

- o nieregularnych kształtach, które uniemożliwiają stabilne przyleganie do powierzchni;

- z zawartością wszelkiego rodzaju elementów metalowych, które ze względu na swój ciężar oraz jakość opakowania mogą uszkodzić inne przesyłki;

- o kształcie cylindrycznym lub owalnym;

- karton owinięty folią stretch

- wszystkie przesyłki niespaletowane o wadze powyżej 35 kg;

- kilka paczek połączonych w jedną całość, które podczas transportu mogą się rozłączyć;

- paczki których, zgodnie z etykietą kierunkową, najdłuższy bok nie jest podstawą paczki.

Opłata naliczana jest także przy zwrocie do Nadawcy przesyłki z elementami niestandardowymi.

 

Za element niestandardowy w UPS uważa się:

- paczki, których dłuższy bok przekracza 122 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm;

- waga rzeczywista jest większa niż 32 kg;

- karton owinięty folią stretch

- zawiera substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.);

- paczki o kształcie okrągły, cylindryczny bądź owalny (beczki, bębny, wiadra lub opony);

- paczki o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami;

- paczki z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. gumy, itp.);

- Paczki umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie (tzn. możliwe jest przesunięcie się zawartości i związane z tym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu);

- Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna;

- UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi.

 

Opis palet niesortowalnych

W DHL opłacie podlegają elementy umieszczone na paletach, gdy:

- użyto palety o wymiarach przekraczających 120x80 cm (paleta EURO),

- towar wykracza poza obrys palety,

- towar nie jest przymocowany do palety (np. za pomocą folii, taśm bindujących, śrub, itp.)

- palety oznakowane naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA NST”; których zawartość wymaga obsługi specjalnej ze względu na możliwość uszkodzenia.

Opłata naliczana jest także przy zwrocie do Nadawcy przesyłki z elementami niestandardowymi.

 

W DPD opłacie podlegają elementy umieszczone na paletach, gdy:

-  użyto palety mniejszej niż paleta euro tj. 120x80cm  
-   zawierają towar o nieregularnych kształtach;
-   zawierają wielkogabarytowy sprzęt AGD (lodówka, pralka itp.);

Opłata naliczana jest także przy zwrocie do Nadawcy przesyłki z elementami niestandardowymi.